Employee journey
Leestijd: circa 3 minuten.

Zonder belofte geen employee journey

Een sterke reputatie begint intern. Een organisatie die medewerkers werft en bindt die echt passen bij haar missie, visie en cultuur, presteert aantoonbaar beter. Maar hoe doe je dat? Door gedurende de employee journey te investeren in een sterk werkgeversmerk. Hieraan ligt een sterke belofte richting (potentiële) medewerkers ten grondslag: de zogenaamde Employee Value Proposition (EVP).

Een EVP geeft inzicht en leidt tot het vaststellen van een belofte. Op basis van die belofte wordt een communicatiestrategie en -concept ontwikkeld, gericht op (specifieke) doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Een sterke EVP is gebaseerd op inzicht in de drijfveren van de (wervings)doelgroepen, de grootste concurrenten en de identiteit van de organisatie. Deze inzichten worden verzameld door middel van deskresearch: analyse van beschikbare informatie, zoals imago- en reputatieonderzoeken, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, concurrentieanalyse, doelgroepanalyse, etc. Naast deskresearch leveren ook gesprekken met (potentiële) medewerkers de juiste informatie op over hun drijfveren, het imago en de identiteit van de organisatie, de heersende cultuur, de concurrenten.

De belofte die een organisatie aan potentiële medewerkers doet en aan huidige medewerkers waarmaakt, is hét vertrekpunt voor de gehele employee journey. Als deze belofte in alle touchpoints van de employee journey wordt bevestigd, wordt structureel gewerkt aan een aligned workforce. Aligned medewerkers zijn betrokken bij de organisatie en dragen op de juiste manier bij aan de realisatie van de businessdoelstellingen.

Imagocampagne ‘HBO-V in de ouderenzorg, daar zit meer achter’
Om ouderen ook in de toekomst de juiste zorg te kunnen bieden, zijn er flink meer HBO-verpleegkundigen nodig. En dat terwijl de ouderenzorg bij veel studenten HBO-V een saai imago heeft: billen wassen en steunkousen aantrekken. HBO-V’ers kiezen niet voor werken in de ouderenzorg. Vraag aan PROOF is een imagocampagne te ontwikkelen waarmee we een aantrekkelijk en realistisch beeld schetsen van werken in de ouderenzorg en studenten HBO-V enthousiasmeren voor werken in de ouderenzorg.

Door middel van deskresearch en interviews verkrijgen we inzicht in de drie elementen (doelgroepen, concurrenten en identiteit) die leiden tot een EVP richting HBO-V studenten.

Complexiteit van de zorg belangrijkste drijfveer
Met deskresearch en interviews is een helder beeld ontstaan waarom verpleegkundigen wel kiezen voor de ouderenzorg en wat hen daarin aantrekt, namelijk: de complexiteit van de zorg, de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, de oudere mens, de groei in het vakgebied en het persoonsgericht werken. Opmerkelijk is dat onderzoek aantoont dat HBO-V studenten complexiteit en uitdaging belangrijk vinden, maar dat zij dit niet denken te vinden in werken in de ouderenzorg.

Rol van HBO-verpleegkundige veelzijdiger in ouderenzorg dan in ziekenhuis
Als we kijken naar de rol die HBO-verpleegkundigen vervullen in ziekenhuizen, is deze binnen de ouderenzorg veelzijdiger. In het ziekenhuis ligt de verantwoordelijkheid vaak bij een klein onderdeel van de keten, binnen de ouderenzorg komen verschillende rollen aan bod. Een HBO-verpleegkundige binnen de ouderenzorg heeft te maken met medische complexiteit, omgeving zoals familie en mantelzorg, het sociale contact met de oudere persoon, verschillende rollen richting collega’s en de intensieve persoonsgerichte aanpak. Het vergt enorm veel competenties en kwaliteiten om hiermee om te gaan: de verpleegkundige heeft vele gezichten nodig. Die complexiteit en veelzijdigheid van het werk maakt de ouderenzorg een zeer uitdagende branche om in te werken, ongeacht of dat in het verpleeghuis of in de thuiszorg is.

Imago ‘billen wassen’ strookt niet met de werkelijkheid
Belangrijkste conclusie is dat het beeld van werken in de ouderenzorg niet strookt met de werkelijkheid. Studenten HBO-V denken aan ‘billen wassen’ en zien niet de complexiteit en dynamiek van het werkveld. Dit beeld ontstaat deels door de huidige situatie binnen de gezondheidszorg en binnen de opleidingen.

Deze inzichten leiden gezamenlijk tot de Employee Value Proposition: volledige verpleegkundige word je in de ouderenzorg.

Deze belofte is creatief doorvertaald naar de imagocampagne ‘HBO-V in de ouderenzorg, daar zit meer achter’. Hiermee laten we HBO-V studenten zien en ervaren wat het werk écht inhoudt. De campagne laat HBO-V studenten levensecht de uitdagende situaties in de ouderenzorg ervaren. Op http://www.daarzitmeerachter.nl staan drie interactieve films die een goed beeld geven van complexe situaties in de ouderenzorg. Studenten worden uitgedaagd om snel de situatie in te schatten en de juiste beslissingen te nemen. Ondertussen tikt de tijd onvermijdelijk af naar nul. De verhalen komen direct uit de praktijk en zijn levensecht in beeld gebracht. Nieuwsgierig naar de case? Bekijk ‘m hier.

fwadmin