Fish where the fish are
Leestijd: minder dan 4 minuten.

‘Right for the job’, maar ook ‘right for the organization’?

Talenten die bewust voor jou als werkgever kiezen. Een uitdaging waar menig organisatie voor staat. Zeker vandaag; waar de concurrentie tussen werkgevers onderling steeds groter is. Potentiële medewerkers gaan niet zomaar over tot solliciteren. Daarvoor is niet alleen kennis over de baan, maar vooral ook over de organisatie nodig. Mensen kiezen steeds bewuster voor een werkgever waarin ze zichzelf herkennen en die nastreeft wat zijzelf nastreven. Eveneens willen werkgevers niet alleen dat medewerkers geschikt zijn voor de functie, maar ook dat zij passen bij de organisatie en haar purpose. De ‘werken bij’-site is een van de eerste middelen waar potentiële medewerkers mee in aanraking komen. De site geeft organisaties de kans om praktische informatie op baanniveau te bieden, maar juist ook verdiepende beleving op organisatieniveau.

Een inkijkje in de baan
Uiteraard wil een potentiële medewerker weten om wat voor functie het gaat en wat de baan daadwerkelijk inhoudt. De werken bij-site is onderdeel van de middelenmix om vacatures en praktische informatie inzichtelijk te maken. Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit, wat zijn ontwikkelmogelijkheden, hoe staat het met arbeidsvoorwaarden, wat zijn de stappen in het sollicitatieproces? Zo voegt Coolblue op haar ‘werken bij’-site aan elke specifieke vacature (te vinden door wat zij de ‘droombaangenerator’ noemen) de stappen toe die een sollicitant voor die functie doorloopt. Daardoor weet een potentiële kandidaat precies wat hij/zij kan verwachten. Wel zo overzichtelijk. Dit soort, vaak droge, informatie maak je als organisatie aansprekender door gebruik te maken van foto’s, video’s en eerlijke verhalen van huidige medewerkers. Zij kunnen als geen ander vertellen over de functie en de organisatie als werkgever, en zijn je beste ambassadeurs.

Iemand die op dit gebied een nieuwe norm wil creëren, is Manus Aa. Hij richtte uit persoonlijke onvrede over vacatures Spielwork op. Een ‘banenontdekkingssite’ met eerlijke, concrete en visuele vacatures. Spielwork gaat zelf de organisatie in en praat met medewerkers in de functie om een zo realistisch mogelijk beeld te vormen van de baan. Vervolgens zorgen een cameraman, fotograaf en copywriter voor kwalitatieve content. Denk aan een agendaoverzicht van de leukste en minst leuke werkdag, salaris en verdeling van de werkzaamheden in een cirkeldiagram. Manus gelooft erin dat organisaties hierbij volledig transparant en eerlijk moeten zijn. Dan trek je de juiste mensen aan én schrik je de mensen die niet bij je passen af.

Een inkijkje in de organisatie
Deze transparantie op baanniveau is cruciaal. Maar bij PROOF geloven we dat het daar niet ophoudt. Potentiële medewerkers maken pas de keuze voor een baan als ze weten dat de organisatie bij hen past als persoon. En als het hogere doel of de purpose van de organisatie hen aanspreekt. Potentiële medewerkers willen zien hoe ze daar in hun eigen functie betekenisvol aan bijdragen. De ‘werken bij’-site is een belangrijk middel om dit over te brengen. Onderzoek van Monsterboard (2017) onderstreept dit belang: 70% van werkzoekenden kijkt verder dan alleen de vacature en onderzoekt actief wat de cultuur, waarden en visie van de organisatie zijn. Ook onderzoek van de Intelligence Group (2017) laat zien dat voor hoogopgeleide starters ‘aansluiting vinden bij persoonlijke idealen’ een belangrijke drijfveer is.

Om de juiste talenten aan te trekken is het dus belangrijk dat je als organisatie laat zien wat je nastreeft. En de purpose en strategie vertaalt naar een aansprekend verhaal en unieke belofte. In dit verhaal is aandacht voor de gezamenlijke waarden en doelen en de ‘why’ van belang. Waarom is de organisatie hier op aarde? Wat voor rol kan de (potentiële) medewerker daarin spelen? Laat dit verhaal vanaf het allereerste moment doorklinken in het contact met de potentiële medewerker. Zo ook op de ‘werken bij’-site. Daar kan je als organisatie verdieping en verbreding bieden en duidelijk maken wat de ambities zijn en hoe de organisatie daaraan werkt. Zo nodigt Dura Vermeer, een van de grootste bouwers van Nederland, mensen op haar ‘werken bij’-site uit om mee te werken aan de ambitie om in de top drie van vernieuwers in de bouw te komen. Voor potentiële medewerkers wordt het zo duidelijk: hier komen ze bij Dura Vermeer hun bed voor uit. En geven ze zelf antwoord op de daaropvolgende vragen: past dat ook bij mij, wil ik daaraan bijdragen?

Win-winsituatie
Het werven en binden van medewerkers die bij de organisatie passen levert beide partijen veel op. Medewerkers die de ambitie of het hogere doel begrijpen en omarmen, dragen concreter bij en zijn gemotiveerder. Daarmee vergroot je als organisatie de kans om organisatiedoelstellingen daadwerkelijk te behalen en de marktpositie te verstevigen. Maar kijk ook naar kosten voor het vervangen van medewerkers die binnen korte tijd vertrekken, omdat hun gevormde beeld van de organisatie en verwachtingen niet waargemaakt worden. Kortom: een win-winsituatie. Dus: investeer in het aantrekken van het juiste talent. Laat als organisatie op eerlijke en aantrekkelijke wijze zien waar je voor staat en gaat. Lever bewijsvoering met informatie over de (on)mogelijkheden en verhalen van medewerkers. Of dat nu via een ‘werken bij’-site of via een ander middel of platform is; het geven van een transparant inkijkje in de baan én de organisatie loont.

fwadmin